Iniciar Sessió

Per que no possem en valor un servei,
fins que ens falla l’equip

Si una cosa és una certa en els temps que vivim, és la importància que té la tecnologia en el nostre dia a dia laboral. Són temps en els quals els canvis apareixen sense avisar i impliquen reacció, solucions ràpides i capacitat d’adaptació. Delega les funcions i operacions, permet que la teva empresa es concentri única i realment en el “cor” del teu negoci.

En Regla de 3 estem especialitzats en l’externalització de serveis informàtics i postvenda. Amb tècnics certificats per Apple, i un total compromís amb la teva organizació.

Les dades ho són tot

La subscripció Pro us ofereix hores de suport il·limitades, donant-vos accés a assistència tècnica sense restriccions per satisfer totes les vostres necessitats.

Les dades ho són tot

Establim el protocol més adequat per a preservar la vostra informació. Amb diferents opcions en local, servidor, en el núvol o mixtos.

Prevenim els problemes

El manteniment recurrent limita la quantitat de reparacions i urgències. Planifiquem les visites amb la periodicitat desitjada.

Sense parar…

Oferim continuïtat davant els canvis de personal, gestió d’usuaris i coneixement del funcionament de la teva empresa.

Productes amb suport

Totes els aplicacions d’Apple, Adobe Creative Cloud, Microsoft, google i sistemes de còpies de seguretat.

Consultoria

Analitzem i tracem el pla de millora per a la teva infraestructura, oferint un punt de vista extern per a la presa de decisions.

Formació

Especialistes en Adobe i Apple. Podem oferir formacions puntuals, remotes i tramitar formacions de FUNDAE.

Mobilitat

Gestionem tots els teus dispositius mitjançant solucions MDM com Jamf.

SuportCare

És el nostre producte de servei, amb millors preus, eliminació de factures, es paga pel servei rebut, o bé per subscripció.

Som flexibles

Cada empresa és un món, amb les seves necessitats de facturació i servei. Ens adaptem als vostres processos.

Col·laboracions

Comptem amb empreses col·laboradores per a afrontar qualsevol projecte TIC al qual nosaltres no arribem.